Delekataloger til river R serien

Type, Utgave,Serie nr. fra(-til),Dato fra(-til), ,Størrelse

R 285-315 DS-AS ,X, R285-6123285 R315-6123385 ,01-2009, Last ned,2.4 MB

R 335-415 DS-AS ,X ,6198138 ,01-2009,Last ned,2.9 MB

R 370-420-460 DS ,X,6123610 ,02-2009,Last ned,3.4 MB

R 420-460 DS ,X1 ,6700151346 / 6600121354 ,01-2009,Last ned,3.1 MB

R 285 DS ,X ,6500111476 – ,01-2010,Last ned,2.8 MB

R 315 DS ,X ,6510111491 – ,01-2010,Last ned,2.9 MB

R 365 DS ,X2 ,6620101401 – ,12-2009,Last ned,4.1 MB

R 420 AS ,2008 01 01 ,6700131201 – ,01-2008,Last ned,8.6 MB

R+420 ,X2 ,6080101501 ,07-2011,Last ned,5.7MB

R+460 ,X2 ,6100101501 ,07-2011,Last ned,5.6MB

R 655 DS ,2008/01 ,…. – ,01-2008,Last ned,2.6 MB

R 655 DS ,X1 ,6530131578 ,01-2011,Last ned,5.0 MB

R 665 ASL ,2009/01 ,- 6530131504,,Last ned,5.8 MB

R 655 ASL ,2009 12 15 ,6530131505 – ,12-2009,Last ned,4.4 MB

R 760 ,X1,6480101305 – 6480101454,05-2009,Last ned,4.2 MB

R 760 ,X2 ,6480101455 – 6480101587,01-2010,Last ned,4.7 MB

R+760 ,x2 ,6420101601 ,12-2011,Last ned,7.6 MB

R+ 820 ,x1 ,6410101503 ,05-2011,Last ned,8.0 MB

R 1405-1425 S-SB ,2008/01 ,6122630 ,01-2008,Last ned,3.8 MB

R 1405-1425 S-SB ,2009/01 , ,01-2009,Last ned,3.7 MB

R 1405-1425 S-SB ,2010/01, ,01-2010,Last ned,3.8 MB

R 1410 S ,X2 ,6750111511 ,09-2011,Last ned,7.0 MB

R 1410 SB ,2010/01 ,6750101401 -6750111510,2010,Last ned,3.7 MB

R 1410 SB ,X2 ,6750111511 ,09-2011,Last ned,7.1 MB

R 1605 S ,2009 02 01 ,6590101331 -,02-2009,Last ned,4.9 MB

R 1610 S ,X2 ,6850101601 ,01-2012,Last ned,4.0 MB

R 2003 ,2007/01 ,…. -, 01-2007,Last ned,3.6 MB